Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Anna Maria

Woonplaats: Veghel en Uden

Geboren: 1860
	Vader: Antonius, zoon van Martinus Willems van Asseldonk
	Moeder: Gerdina van Heeswijk

Overleden: 1925

Gegevens:

1.
Anna Maria werd op 26 april 1860 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Op 15 april 1870 verhuisde haar vader met zijn gezin van Veghel naar Uden, Bedaf.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
Op 11 februari 1887 trouwde Anna Maria met Rutgerus Kluijtmans, die op 29 januari 1851 in Vorstenbosch geboren was als zoon van Antonius Kluijtmans en Petronella Langens.
(Bron: GA Uden, burgerlijke stand, huwelijken 1887, aktenr. 6)

4.
Uit dit huwelijk werden te Uden (Bedaf) geboren:
- 20-11-1887: Antonius (akte nr. 159), overleden op 14-5-1969 te Uden, trouwde op 11-5-1916 te Nistelrode (akte nr. 9) met Hendrika Zomers, geboren circa 1887 te Nistelrode
- 18-04-1890: Petronella Maria (akte nr. 59), overleden op 31-12-1969 te Oss, trouwde op 4-8-1922 te Nistelrode 9akte nr. 23) met Grardus van Wanroiij, geboren circa 1889 te Berlicum

Te Vorstenbosch (onder Nistelrode) werden geboren:
- 10-04-1892: Antonia Maria, overleden op 28-10-1918 te Vorstenbosch (akte nr. 52), trouwde op 24-1-1918 te Nistelrode (akte nr. 1) met Johannes Hommeles, geboren circa 1885 te Schijndel
- 21-06-1895: Maria Cunera, overleden op 31-6-1964 te Erp, begraven op 4-8-1964 te Erp, was getrouwd met Martinus Bouw
- 12-09-1899: Johanna Maria, overleden op 28-1-1991 te Vorstenbosch
(Bron: GA Uden, bevolkingsregister; Burgerlijke stand Uden en Nistelrode; www.stamboom-erp.nl Asseldonk 012013)

5.
Rutgerus Kluijtmans stierf onverwacht in Veghel op 11 oktober 1900 (akte nr. 59 te Nistelrode). Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Gedenkt in uwe godvruchtige gebeden de Ziel van Zaliger Rutgerus Kluijtmans, Lid der H. Familie J.M.J., echtgenoot van Anna Maria van Asseldonk, geboren te Vorstenbosch den 29 Januari 1851, en plotseling overleden te Veghel den 11 October 1900. Vele menschen sterven schielijk en onverwacht; want de Zoon des menschen zal komen op een uur dat gij er het minst aan denkt. Als dit laatste uur zal gekomen zijn, zult gij over uw voorgaand leven geheel anders oordelen en zeer bedroefd zijn, omdat gij zoo onachtzaam geweest zijt. Mijne vrouw en kinderen, vaarwel, vergeet mij thans niet en bidt voor mij.'
(Bron: Burgerlijke Stand, Nistelrode))

6.
Anna Maria van Asseldonk hertrouwde met Cornelis Habraken, die op 26 juni 1871 te Gemert geboren was.
(Bron: GA Uden, bevolkingsregister)

7.
Uit dit huwelijk werden te Vorstenbosch (onder Nistelrode) geboren:
- 20-08-1903: doodgeboren kind) )overlijden akte ne. 34)
- 29-09-1905: Johanna, overleden op 8-11-1905 te Nistelrode (akte nr. 49)
- 25-11-1907: Johanna Maria (Anna)
(Bron: Burgerlijke Stand Nistelrode, www.stamboom-erp.bl Asseldonk 012013)

8.
Anna Maria overleed op 65-jarige leeftijd in Vorstenbosch, op 1 juni 1925. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Anna Maria van Asseldonk, echtgenoote van Cornelis Habraken, eerder weduwe van Rutgerus Kluijtmans, geboren te Veghel 25 April 1860, plotseling overleden te Vorstenbosch 1 Juni 1925. Een naarstige vrouw is de kroon haars mans. Dierbare man, lieve kinderen en kleinkinderen, vergeet mijne zuchten niet, denk aan hetgeen ik heb geleden en de zorgen die ik voor u gekoesterd heb.'

9.
Cornelis Habraken overleed op 3-10-1951 te Nistelrode (akte nr. 37).
(Bron: Burgerlijke Stand Nistelrode)

Afkortingen Historische sites